Matka jest geniuszem dziecka. - G. Hegel

Witamy

„Moje przedszkole to mój drugi dom

bo poznaje moje potrzeby i wspiera mój rozwój”. 

                                                          

                                          Serdecznie witamy na stronie

Przedszkola Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie

i zapraszamy do zapoznania się z naszą placówką.

Jesteśmy katolickim publicznym przedszkolem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus.

W naszym przedszkolu zwracamy szczególną uwagę na indywidualne zdolności i predyspozycje każdego dziecka, które przebywając u nas czuje się jak w rodzinnym domu. Atmosfera jaka u nas panuje sprawia, że dziecko nie czuje się osamotnione. Wspólna zabawa z rówieśnikami pozwala dziecku doświadczyć prawdziwej radości i przyjaźni. Proponujemy dzieciom bogaty program dydaktyczny.

Informacje organizacyjne

1. Przedszkole czynne od 7.00 do 16.00, od 01 września do 30 czerwca (za wyjątkiem dni wolnych zapisanych w Statucie Przedszkola).

Od 1-31 lipca dyżur wakacyjny


2. Struktura przedszkola

Przedszkole posiada 4 oddziały:

 • 2,5 -  3  -latki  Motylki realizowany w ramach projektu ze środków Unii Europejskiej
 • 4 latki Biedronki
 • 5latki -Pszczółki
 • 6-latki - zerówka

Grupy liczą do 20 dzieci. Za j grupę odpowiada  wychowawca.

3. Posiłki:

 • śniadanie godz. 9.00-9.25
 • II śniadanie (owoce lub warzywa), sok godz.10.30
 • obiad godz.12.00-12.30
 • podwieczorek godz.13.50-14.00

 

4. Zajęcia dodatkowe :

 • gimnastyka korekcyjna
 • rytmika 1 x w tygodniu
 • plastyka 1x w tygodniu
 • taniec 1x w tygodniu
 • aerobik 1x w tygodniu
 • logopedia
 • zajęcia przyrodnicze 1 x w tygodniu
 • zajęcia matematyczne 1 x w tygodniu
 • codziennie 1 godzina zegarowa języka angielskiego dla każdej grupy


W roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu Sióstr Imienia Jezus praca wychowawczo - opiekuńczo – dydaktyczna nauczycieli wspomagana będzie przez:

Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego

O programie:

Celem programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego jest integralne wychowanie i pełny rozwój dziecka, w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu wartości oraz jego udostępnienie dla nauczycieli, dla których cele wychowania są zbieżne z niniejszym programem. Program przeznaczony jest dla przedszkoli katolickich.

Program wychowania przedszkolnego – jako pełny opis zadań wychowawczych i dydaktycznych jest zorientowany na osobę dziecka z uwzględnieniem jego indywidualności, specyfiki rozwoju, potrzeb opiekuńczych i całej dotychczasowej historii jego doświadczeń społeczno - kulturowych. Integralną częścią programu jest praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna każdego nauczyciela w odniesieniu do celu zawartego w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W tym względzie wyznacza się zadania w zakresie rozwoju:

-        fizycznego,

-        psychicznego,

-        umysłowego,

-        społeczno – moralnego,

-        kulturowego,

-        religijnego.

Realizacja niniejszego programu wychowania przedszkolnego, ściśle połączona z działaniami opiekuńczymi, obejmuje spektrum zadań w zakresie trzech obszarów: wychowania, zdobywania wiedzy istotnej dla wychowania oraz kształcenia umiejętności istotnych dla wychowania.

Zaplanowany i realizowany program wychowawczo - dydaktyczny i opiekuńczy będzie zindywidualizowany i ostatecznie w swoich szczegółach jego realizacja będzie efektem pracy całego grona pedagogicznego, a także przedstawicieli rodziców oraz sugestii wynikających z diagnozy rozwoju dzieci i specyfiki środowiska. Działania wynikające z treści programowych powinny się wyrażać w codziennej pracy edukacyjnej pracowników oraz w specjalnie zaprojektowanych formach aktywności budujących, rozwijających i uzupełniających wychowawcze uwarunkowania dzieci uczęszczających do przedszkola.

Program wychowania przedszkolnego „Tropiciele” – roczne przygotowanie przedszkolne

Program wychowania przedszkolnego „Tropiciele” - czterolatek

Program wychowania przedszkolnego „Przygoda z uśmiechem” – 3 latki

Program wychowawczy

Któremu przyświecają słowa Janusza Korczaka „Dziecko powinno umieć, mieć prawo być tym kim jest, być dzieckiem”.  Głównym celem tego programu jest zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi, zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.

Program profilaktyczny

Mający na celu wdrożenie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Przy realizacji programu nasze przedszkole współpracuje z instytucjami  odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo:

Komenda Policji – poznanie zasad ruchu drogowego na skrzyżowaniu, pasach, wspólne przejście przez najbliższe pasy.Straż Pożarna - prelekcje strażaków nt. zachowań niebezpiecznych, próbna ewakuacja.Powiatowy Inspektor Sanitarny / udział w akcjach organizowanych przez instytucje dotyczących bezpiecznych zachowań, prelekcje pracowników Sanepidu dla dzieci i rodziców np. o profilaktyce zachorowań.

Program adaptacyjny - program autorski M. Wróbel

Realizowany jest w najmłodszej grupie od 2012 roku. Ma on na celu pomoc dzieciom w adaptacji do nowych warunków w środowisku przedszkolnym, włączenie rodziców w działania adaptacyjne, a także integrację środowiska rodzinnego i przedszkolnego. Program adaptacyjny jest działaniem pedagogicznym, które sprzyja rozładowaniu negatywnych doznań dziecka wywołanych gwałtownym rozstaniem z rodzicami i brakiem wiedzy o nowym środowisku. Włączenie najbliższych w poznawanie przez dziecko nowego środowiska wychowawczego ułatwi mu nawiązanie kontaktu z nauczycielką i rówieśnikami w warunkach komfortu psychicznego. Realizacja programu zakłada dokładne informowanie rodziców o warunkach i organizacji pracy przedszkola poprzez zwiedzanie placówki ,poznanie dzieci w trakcie obserwacji oraz poprzez badanie ankietowe rodziców, wspólne ustalenie kierunków pracy w grupie i współpracy z rodzicami.

„Jezus mnie kocha” – program do nauki religii

Program nauczania języka angielskiego- program autorski E. Mazur

Program realizowany we wszystkich grupach przedszkolnych dostosowany jest do potrzeb i możliwości przedszkolaków.

Nauczycielki naszego przedszkola są autorkami następujących programów własnych:

 „Bajeczne chwile z książką” - program autorski B. Polit,

Od marca 2015 roku w naszym przedszkolu realizowany jest program autorski „Bajeczne chwile z książką”. Na realizację programu przewidzieliśmy jedno spotkanie w tygodniu ze znanymi i lubianymi osobistościami Klimontowa i województwa. Analizowane teksty literackie są znanymi wszystkim dzieciom baśniami i legendami: braci Grimm, Hansa Christiana Andersena, A. Puszkina, legendy warszawskie, krakowskie itd.

Głównym założeniem programu jest budowanie u dzieci pozytywnego kojarzenia czytania z przyjemnością. Najważniejszym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości u dziecka poprzez spotkanie z bajką lub baśnią oraz popularyzowanie czytelnictwa. Dziecko poprzez czytanie książek poszerza wiadomości o otaczającym go świecie, wzbogaca swój czynny słownik. W roku 2016/17 kontynuując program będziemy zapraszać naszych rodziców do wspólnego czytania.

Doświadczanie świata w zabawach badawczych – program autorski A. Cagara

Zdrowy i bezpieczny przedszkolak – program własny s. J. Bartoszczyk

Bierzemy również czynny udział w projektach, akcjach i programach o zasięgu ogólnopolskim.

 „Czyste powietrze wokół nas”

W naszym  przedszkolu jest realizowany Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas” zaproponowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Program umożliwia wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.„Przedszkole w ruchu”

W roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole przystąpiło do Akcji "Ćwiczyć każdy może" prowadzonej w ramach Roku Szkoły/Przedszkola w Ruchu. Organizatorem akcji było Ministerstwo Edukacji Narodowej, a organem wspierającym Ośrodek Rozwoju Edukacji. W rezultacie otrzymaliśmy tytuł i certyfikat „Przedszkole w ruchu”.


"Zamień śmieci w radość chorych dzieci" 

Nasze przedszkole bierze czynny udział w akcji "Zamień śmieci w radość chorych dzieci", którego koordynatorem jest Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Celem tej akcji jest gromadzenie funduszy uzyskanych ze sprzedaży plastikowych nakrętek. Zachęcamy do wspólnego zbierania nakrętek, aby jak najwięcej dzieci mogło poczuć radość i szczęście. Warto zaznaczyć, że biorąc udział w zbiórce nakrętek, uczymy dziecko pomocy innym i wzmacniamy odpowiedzialność za środowisko naturalne. Opakowanie plastikowe pozbawione zakrętki łatwo zgnieść, przez co zajmuje mniej miejsca na składowiskach odpadów. 


„Dzieciństwo bez próchnicy” 

Nasze przedszkole zakwalifikowało się do udziału w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”  współfinansowanym  przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko –  Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Zdrowia, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”. Projekt ten nastawiony jest na obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 3-5 lat.  W ramach edukacji pośredniej nauczyciele, rodzice i dzieci biorą udział w szkoleniach, w trakcie których dowiadują się, jak skutecznie wyrabiać u swoich podopiecznych prawidłowe nawyki zdrowotne. Dzieci będą szczotkowały zęby pod nadzorem, pastą i szczoteczką przekazaną każdemu dziecku indywidualnie. Zapoczątkowane w programie działania będą kontynuowane przez nauczycieli, rodziców i opiekunów.Wydarzenia

«

Październik 2017

»
NdPnWtŚrCzwPtSob
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031        

Losowe zdjęcie