Aktualności

Akcja #MuremZaPolskimMundurem
W ostatnim czasie w mediach społecznościowych narodziła się inicjatywa pod hasłem: #MuremZaPolskimMundurem wspierająca służby mundurowe broniące granic naszego kraju i strzegące bezpieczeństwa wszystkich Polaków. Jednym z jej wyrazów stało się wyświetlenie na gmachu Sejmu iluminacji z hasłem akcji, a także wiele innych inicjatyw podejmowanych na terenie Polski. Swoją solidarność z akcją można zamanifestować na różne sposoby, np. poprzez wywieszenie flagi. Do akcji przyłącza się także Poczta Polska. Poczta Polska planuje wydać i udostępnić elektronicznie także specjalny album z przysłanymi pracami, jako podsumowanie akcji.

Już od dziś tj. 15 listopada, w całodobowych placówkach pocztowych na terenie kraju udostępnione zostaną dedykowane i specjalnie oznaczone pojemniki, do których każdy będzie mógł wrzucić kartki lub własnoręcznie stworzone prace z wyrazami symbolicznego wsparcia, wdzięczności i podziękowania za pełnioną służbę. Poczta Polska nieodpłatnie przekaże je przedstawicielom służb mundurowych.

Dziś rusza pierwszy etap akcji

Akcja #MuremZaPolskimMundurem podzielona jest na etapy. W pierwszym etapie dotyczy 16 całodobowych placówek pocztowych usytuowanych na terenie kraju, gdzie będą udostępnione specjalne pojemniki, do których od 15 listopada będzie można wrzucać kartki lub własnoręcznie wykonane prace np. laurki z życzeniami i słowami wsparcia. Lista tych miejsc będzie przyrastać, o czym Spółka będzie sukcesywnie informować.

Ważne:

Na kartki nie naklejamy znaczka, a zamiast adresu należy wpisać hasło: „Obrońcom Granicy”. Można natomiast wskazać konkretne osoby lub nazwę jednostki, w których służą, Ci do których kierujemy słowa wsparcia. Poczta Polska bezpłatnie przekaże takie kartki służbom strzegącym granic. Prosimy nie wrzucać przesyłek zaadresowanych ani w zamkniętych kopertach, gdyż takie nie będą przez Pocztę doręczane.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Nartdowej i Nauki  z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (opublikowanym pod adresem: https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/653), zmianie uległa data zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, działanie przedszkola pozostanie zawieszone do 18 kwietnia 2021 r.


Szanowni Państwo

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26marca 2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Art. 2 pkt. 4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, ma obowiązek zorganizować zajęcia stacjonarne na wniosek:

1)rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

2) oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Kieruję do Państwa zapytanie czy jesteście Państwo chętni przyprowadzać dzieci do przedszkola w dniach 7-9 kwietnia br. Oczywiście dotyczy to Rodziców dzieci z grupy 1 i 2 .

Deklaracje proszę przesłać na adres e-meila przedszkola:

e-mail:  przedszkole.sij.klimontow@wp.pl   lub tel. Do s. Dyrektor  500 691 099  

OŚWIADCZENIE

Ja, .............................................................(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

będący rodzicem/ opiekunem prawnym ........................................................(imię i nazwisko dziecka)

oświadczam, że*:

· Jestem Rodzicem dziecka posiadającego  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

•jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia,

•jestem pracownikiem służb mundurowych,

.............................................(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Życzenia

Nasz Pan za nas umarł! I zmartwychwstał!

        Podczas, gdy świat, przejęty niepokojem i oczekiwaniem na ustanie pandemii
koronawirusa, wciąż stawia pytania o przyszłość i sens ludzkiej egzystencji, rozpięte ramiona Krzyża obejmują ziemię, paradoksalnie przypominając o potędze Życia. W oddali zaś, kolejny raz budzi się świt Wielkanocnego Poranka.

       My z tej okazji pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: głębokich duchowych przeżyć religijnych oraz doświadczenia bliskości Zmartwychwstałego Pana, którego obecność daje nam łaskę nowego spojrzenia  i nowego serca. Życzymy by świadomość obdarowania i przynależności do Zwycięskiego Baranka stawała się dla nas źródłem pokoju, radości i niezachwianej nadziei. Niech wielkanocne Alleluja towarzyszy nam każdego dnia  w pielgrzymce wiary.

Z pamięcią modlitewną-

Dyrekcja, Grono pedagogiczne, Rodzice i dzieci z Przedszkola  Sióstr Imienia Jezus

Zapraszamy do zapoznania się z naszą placówką
https://www.youtube.com/watch?v=rwN01B5WCk4

257406792_2984577491871503_2653142840380103788_n
257521317_2984577611871491_3636198086359057362_n
257528945_2984575448538374_6870021683243017767_n
257636757_2984577001871552_9046347503205493752_n
257761933_2984577265204859_3231655442176484155_n
257761946_2984576931871559_8313358979829873950_n
257942932_2984577111871541_2331366548223949986_n
Godło

Aktualności

Hej kolęda kolęda...
 14 stycznia 2022 w naszym przedszkolu odbył się konkurs kolęd, pastorałek i wierszy bożonarodzeniowych pt. "Hej kolęda kolęda"Konkurs miał na celu rozwijanie muzycznej wrażliwości dzieci, rozbudzanie talentów muzycznych i recytatorskich,a nade wszystko budzenie wiary we własne możliwości [...]

2022-01-14

Więcej
Wigilia 2021
“Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy (…) Niebo ziemi, niebu ziemia. Wszyscy wszystkim ślą życzenia". Czas radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia w naszym przedszkolu zakończyła dziś wspólna wigilia [...]

2021-12-22

Więcej
Mikołaj 2021
Dnia 06 grudnia w naszym przedszkolu pojawił się długo oczekiwany gość - święty Mikołaj . Pomimo braku śniegu we wczesnych godzinach rannych przybył do przedszkola [...]

2021-12-06

Więcej