Aktualności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Nartdowej i Nauki  z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (opublikowanym pod adresem: https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/653), zmianie uległa data zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, działanie przedszkola pozostanie zawieszone do 18 kwietnia 2021 r.


Szanowni Państwo

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26marca 2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Art. 2 pkt. 4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, ma obowiązek zorganizować zajęcia stacjonarne na wniosek:

1)rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

2) oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Kieruję do Państwa zapytanie czy jesteście Państwo chętni przyprowadzać dzieci do przedszkola w dniach 7-9 kwietnia br. Oczywiście dotyczy to Rodziców dzieci z grupy 1 i 2 .

Deklaracje proszę przesłać na adres e-meila przedszkola:

e-mail:  przedszkole.sij.klimontow@wp.pl   lub tel. Do s. Dyrektor  500 691 099  

OŚWIADCZENIE

Ja, .............................................................(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

będący rodzicem/ opiekunem prawnym ........................................................(imię i nazwisko dziecka)

oświadczam, że*:

· Jestem Rodzicem dziecka posiadającego  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

•jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia,

•jestem pracownikiem służb mundurowych,

.............................................(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Życzenia

Nasz Pan za nas umarł! I zmartwychwstał!

        Podczas, gdy świat, przejęty niepokojem i oczekiwaniem na ustanie pandemii
koronawirusa, wciąż stawia pytania o przyszłość i sens ludzkiej egzystencji, rozpięte ramiona Krzyża obejmują ziemię, paradoksalnie przypominając o potędze Życia. W oddali zaś, kolejny raz budzi się świt Wielkanocnego Poranka.

       My z tej okazji pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: głębokich duchowych przeżyć religijnych oraz doświadczenia bliskości Zmartwychwstałego Pana, którego obecność daje nam łaskę nowego spojrzenia  i nowego serca. Życzymy by świadomość obdarowania i przynależności do Zwycięskiego Baranka stawała się dla nas źródłem pokoju, radości i niezachwianej nadziei. Niech wielkanocne Alleluja towarzyszy nam każdego dnia  w pielgrzymce wiary.

Z pamięcią modlitewną-

Dyrekcja, Grono pedagogiczne, Rodzice i dzieci z Przedszkola  Sióstr Imienia Jezus

Zapraszamy do zapoznania się z naszą placówką
https://www.youtube.com/watch?v=rwN01B5WCk4

Godło

Aktualności

Wspomnienie św. Franciszka
"Braciszkowie skrzydlaci chwalcie Boga,chwalcie Boga..."Wczoraj 04.10.2021 Kościół katolicki obchodził wspomnienie św. Franciszka. Z tej okazji przybył do Naszego przedszkola o [...]

2021-10-05

Więcej
Dzien chłopaka
[...]

2021-09-30

Więcej
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
Pierwszy dzień w przedszkolu to jeden z najważniejszych dni w tym roku. Wszyscy w odświętnych strojach, ale jakże różnych nastrojach. Na twarzach dzieci widać niepewność, zdziwienie, jednak w większości - radość i zadowolenie, że nareszcie będzie można ciekawie i wesoło spędzać czas w gronie przyjaciół i kolegów [...]

2021-09-02

Więcej