Bajeczne chwile z książką

Od marca 2015 roku w naszym przedszkolu realizowany będzie program „Bajeczne chwile z książką”. Na realizację programu przewidzieliśmy jedno spotkanie w tygodniu ze znanymi i lubianymi osobistościami Klimontowa i województwa. Analizowane teksty literackie są znanymi wszystkim dzieciom baśniami i legendami: braci Grimm, Hansa Christiana Andersena, A. Puszkina, legendy warszawskie, krakowskie itd.

Głównym założeniem programu jest budowanie u dzieci pozytywnego kojarzenia czytania z przyjemnością. Najważniejszym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości u dziecka poprzez spotkanie z bajką lub baśnią oraz popularyzowanie czytelnictwa. Dziecko poprzez czytanie książek poszerza wiadomości o otaczającym go świecie, wzbogaca swój czynny słownik.

Na pierwsze spotkanie Siostra Dyrektor zaprosiła ks. Infułata Adama Nowaka, który przeczytał dzieciom bajkę „Gliniana figurka”. Bajka ta uświadomiła dzieciom, iż ludzie są różni ale najważniejsze jest to jakie mają serca. Po wysłuchaniu ciekawej historii figurki o imieniu Lotar dzieci chętnie odpowiadały na pytania. Wyrażając swoją wdzięczność przedszkolaki wręczyły Księdzu Infułatowi prezent i nagrodziły go brawami. Zaproszony gość również podziękował wszystkim częstując dzieci cukierkami.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Godło

Aktualności

Informacja o wznowieniu działalności przedszkola

2020-05-20

Więcej
Rekrutacja do 1 klasy

2020-05-18

Więcej
Dyżury pracowników Poradni

2020-05-12

Więcej