Ogłoszenie ubezpieczenie

Przedszkole Sióstr Imienia Jezus z siedzibą w Klimontowie, ul. Krakowska 1,
27-640 Klimontów zwraca się z wnioskiem o przedstawienie oferty na ubezpieczanie NNW 16 uczniów przedszkola, uczestników projektu pn „Mała Akademia Przedszkolaka -Upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie”  dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ubezpieczenie winno obowiązywać w czasie trwania projektu, tj. od momentu podpisania umowy ubezpieczenia do 31.07.2018 roku, obejmować także soboty, z wyłączeniem jedynie przerw wakacyjnych i świątecznych.

Świadczenie powinno obejmować ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i obrażeń ciała spowodowanych omdleniem o nieustalonej przyczynie, atakiem epilepsji itp.

Forma ubezpieczenia - bezimienna.

Suma ubezpieczenia każdego uczestnika w zakresie trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz w przypadku śmierci wyniesie nie mniej niż 30 000,00 złotych.

Rozliczenie finansowe z Wykonawcą odbędzie się jednorazowo po podpisaniu umowy zawarcia ubezpieczenia,

Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy zawarcia ubezpieczenia,

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Termin składania ofert do 28.09.2016

Miejsce składania aplikacji Kancelaria Przedszkola Sióstr Imienia Jezus z siedzibą w Klimontowie, ul. Krakowska 1, 27-640 Klimontów

Godło

Aktualności

Podziel się dobrocią
Serdecznie zachęcamy do włączenia się w drugą edycję akcji pt. "Podziel się dobrocią". Zachęcamy do zrobienia kartek dla osób starszych, które przekażemy do Kurii Sandomierskiej, a następnie zostaną przekazane one wiadomym osobom [...]

2021-12-01

Więcej
Pasowanie 2021
24 listopada 2021 w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka. To pierwsza tak ważna uroczystość dla Motylków. O tego dnia stają się oficjalnie przedszkolakami [...]

2021-11-24

Więcej
Konkurs patriotyczny
"Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie".Dużo satysfakcji dała dzieciom możliwość czynnego udziału w konkursach: plastycznym, recytatorskim i piosenki patriotycznej [...]

2021-11-16

Więcej