Aktualności

Szanowni Państwo  Drodzy rodzice 

W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024, jak co roku prowadzona jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci z naszego przedszkola oraz ich Rodziców. W naszym Przedszkolu pracuje Zespół ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej w skład, którego wchodzą pedagog specjalny, logopeda, pedagodzy oraz terapeuta SI. Zadaniem tego zespołu jest otoczenie specjalistyczną opieką wszystkie dzieci uczęszczające do naszej palcówki. Opieka ta polega na prowadzeniu obserwacji oraz działań diagnostycznych dotyczących psychofizycznych możliwości dzieci, stymulowanie rozwoju poznawczego, rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz praca nad koncentracją uwagi, pomoc w pokonywaniu problemów adaptacyjnych w środowisku przedszkolnym oraz rozwijanie umiejętności społecznych w kontaktach z innymi dziećmi i dorosłymi. 

Należy pamiętać, że korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest NIEODPŁATNE I DOBROWOLNE. 

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny.

 Dodatkowo w naszym przedszkolu realizujemy zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach dla Rodziców z:

- pedagogiem specjalnym p. Justyną Radkowska - czwartki w godzinach 7:30-9:00;

- logopedą  Panią Urszulą Sadowską i Panią Martą Cukierską- środy w godzinach 14:00-15:00;

- terapeutą integracji sensorycznej p. Jolantą Kwapińską 

-oligofrenopedagogiem p. Anną Cagarą 

-terapeutą pedagogicznym p. Iloną Gilewską

 Dodatkowo w naszej placówce raz w miesiącu odbywają się zajęcia grupowe dla dzieci z psychologiem z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Sandomierzu.

 Ponadto zapraszamy Państwa do skorzystania ze spotkań z Psychologiem o. Adrianem.

Informujemy, że w zakładce Rekrutacja znajdziecie Państwo informację o bieżącej rekrutacji do naszego przedszkola.

                          

                  Zapraszamy do zapoznania się z naszą placówką


               21 marca przedszkolaki przywitały Pierwszy Dzień Wiosny

Aktualności - 275989154_1115989849251547_6262984269744632567_n
Aktualności - 276033899_281035290877102_1451629711482885618_n
Aktualności - 276042301_310283111171046_5154504452100137118_n
Aktualności - 276950555_528198688720582_2612486602188701516_n

Aktualności

Dzień świadomości autyzmu
Corocznie, 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Jego głównym celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, który jak uznało ONZ jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych współczesnego świata [...]

2024-04-05

Więcej
Projekt Domu Zakonnego Dostępna Przestrzeń Publiczna
Dom Zakonny w ramach projektu "Dostępna przestrzeń publiczna" otrzymał dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizuje remont wejścia i łazienki do domu zakonnego oraz parkingu i wjazdu od strony ul [...]

2024-04-04

Więcej
Życzenia Wielkanocne
„Poranek wielkanocny wszystko poprzemieniałNie ma więcej cmentarza, grobu i kamienia. Świat stał się samym światłem i wprost w okna świeci-Skacze złotym zajączkiem w dobre ręce dzieci [...]

2024-03-25

Więcej