Aktualności


Szanowni Państwo

 Drodzy rodzice 

W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023, jak co roku prowadzona jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci z naszego przedszkola oraz ich Rodziców. W naszym Przedszkolu pracuje Zespół ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej w skład, którego wchodzą pedagog specjalny, logopeda, pedagodzy oraz terapeuta SI. Zadaniem tego zespołu jest otoczenie specjalistyczną opieką wszystkie dzieci uczęszczające do naszej palcówki. Opieka ta polega na prowadzeniu obserwacji oraz działań diagnostycznych dotyczących psychofizycznych możliwości dzieci, stymulowanie rozwoju poznawczego, rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz praca nad koncentracją uwagi, pomoc w pokonywaniu problemów adaptacyjnych w środowisku przedszkolnym oraz rozwijanie umiejętności społecznych w kontaktach z innymi dziećmi i dorosłymi. 

Należy pamiętać, że korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest NIEODPŁATNE I DOBROWOLNE. 

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny.

 Dodatkowo w naszym przedszkolu realizujemy zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach dla Rodziców z:

- pedagogiem specjalnym p. Justyną Radkowska - czwartki w godzinach 7:30-9:00;

- logopedą p. Martą Cukierską- środy w godzinach 14:00-15:00;

- terapeutą integracji sensorycznej p. Jolantą Kwapińską 

-oligofrenopedagogiem p. Anną Cagarą 

-terapeutą pedagogicznym p. Iloną Gilewską

 Dodatkowo w naszej placówce raz w miesiącu odbywają się zajęcia grupowe dla dzieci z psychologiem z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Sandomierzu.

 Ponadto zapraszamy Państwa do skorzystania ze spotkań z Psychologiem o. Adrianem.

Informujemy, że w zakładce Rekrutacja znajdziecie Państwo informację o bieżącej rekrutacji do naszego przedszkola.

                          

                  Zapraszamy do zapoznania się z naszą placówką


               21 marca przedszkolaki przywitały Pierwszy Dzień Wiosny

Aktualności - 275989154_1115989849251547_6262984269744632567_n
Aktualności - 276033899_281035290877102_1451629711482885618_n
Aktualności - 276042301_310283111171046_5154504452100137118_n
Aktualności - 276950555_528198688720582_2612486602188701516_n

Aktualności

Wycieczka Bałtów
21 września 2023 roku odbyła się wycieczka do  PARKU JURAJSKIEGO w BAŁTOWIE – krainie dinozaurów. Niezwykłą przygodę rozpoczęliśmy od Jura Parku [...]

2023-09-21

Więcej
Wycieczka Geopark
W piątek 15 września grupa dzieci wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce do Ogrodu Botanicznego w Kielcach.Ogród przywitał dzieci malowniczym krajobrazem, bogactwem i różnorodnością gatunków roślin, a także panującą wokół ciszą [...]

2023-09-18

Więcej
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24
Serdecznie witamy wszystkich rodziców po wakacjach.Rok szkolny 2023/24 rozpoczynamy 4 września. Jest to normalny dzień pracy w przedszkolu od godz 7.00- 16 [...]

2023-08-31

Więcej