Dinu¶ w Górach ¦więtokrzyskich

"Dinu¶ w Górach ¦więtokrzyskich"

Dzisiaj w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień dzieciom bior±cym udział w konkursie plastycznym "Dinu¶ w Górach ¦więtokrzyskich". Organizatorem konkursu był ¦więtokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Konkurs adresowany był do dzieci uczęszczaj±cych do placówek przedszkolnych oraz klas "0" szkół podstawowych na terenie województwa ¶więtokrzyskiego bior±cych udział w Przedszkolnym Programie Edukacji Antytytoniowej: "Czyste powietrze wokół nas". Zadaniem było wykonanie pracy plastycznej prezentuj±cej bohatera programu Dinusia w¶ród pięknej i czystej przyrody Gór ¦więtokrzyskich. Na konkurs wpłynęło 209 prac z całego województwa. Jedn± z prac wyróżnionych była praca Weroniki z grupy Biedronek. Oprócz dyplomu i upominków rzeczowym obejrzeli¶my przedstawienie ekologiczne dotycz±ce ochrony powietrza i zwiedzili¶my Muzeum Zabawek. Weronice serdecznie gratulujemy a wszystkim dzieciom bior±cym udział dziękujemy za przygotowanie prac konkursowych.

Dinu¶ w Górach ¦więtokrzyskich - 281835518_756591382034218_4014026156798990118_n
Dinu¶ w Górach ¦więtokrzyskich - 281849914_756590995367590_8749489780517153706_n
Dinu¶ w Górach ¦więtokrzyskich - 281853407_756591818700841_1045442469200198508_n
Dinu¶ w Górach ¦więtokrzyskich - 281910089_756591465367543_4535228324335290906_n
Godło


Żłobek Klimontów
Marylki


Aktualno¶ci

Magiczne ogrody
Wycieczka Magiczne ogrody

2023-06-07

Więcej
Dzień rodziny
4 czerwca był szczególnym dniem w naszym przedszkolu ze względu na odbywaj±cy się tego dnia festyn rodzinny. Była to okazja do spotkania się oraz wspólnego ¶więtowania [...]

2023-06-06

Więcej
Konkurs "Pocztówka z mojej miejscowo¶ci"
Dzi¶ odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Pocztówka z mojej miejscowo¶ci" organizowanego przez Pania Małgosię i Pani± Marte. Wręczenia nagród dokonała Siostra Dyrektor Joanna Bartoszczyk, która ufundowała nagrody [...]

2023-06-06

Więcej