Dinu¶ w Górach ¦więtokrzyskich

"Dinu¶ w Górach ¦więtokrzyskich"

Dzisiaj w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień dzieciom bior±cym udział w konkursie plastycznym "Dinu¶ w Górach ¦więtokrzyskich". Organizatorem konkursu był ¦więtokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Konkurs adresowany był do dzieci uczęszczaj±cych do placówek przedszkolnych oraz klas "0" szkół podstawowych na terenie województwa ¶więtokrzyskiego bior±cych udział w Przedszkolnym Programie Edukacji Antytytoniowej: "Czyste powietrze wokół nas". Zadaniem było wykonanie pracy plastycznej prezentuj±cej bohatera programu Dinusia w¶ród pięknej i czystej przyrody Gór ¦więtokrzyskich. Na konkurs wpłynęło 209 prac z całego województwa. Jedn± z prac wyróżnionych była praca Weroniki z grupy Biedronek. Oprócz dyplomu i upominków rzeczowym obejrzeli¶my przedstawienie ekologiczne dotycz±ce ochrony powietrza i zwiedzili¶my Muzeum Zabawek. Weronice serdecznie gratulujemy a wszystkim dzieciom bior±cym udział dziękujemy za przygotowanie prac konkursowych.

Dinu¶ w Górach ¦więtokrzyskich - 281835518_756591382034218_4014026156798990118_n
Dinu¶ w Górach ¦więtokrzyskich - 281849914_756590995367590_8749489780517153706_n
Dinu¶ w Górach ¦więtokrzyskich - 281853407_756591818700841_1045442469200198508_n
Dinu¶ w Górach ¦więtokrzyskich - 281910089_756591465367543_4535228324335290906_n
Godło


Żłobek Klimontów
Marylki


Aktualno¶ci

Zakończenie roku 2021/2022
Zakończenie roku przedszkolnego 2021/2022

2022-06-24

Więcej
Dzień rodziny
Dzień dziecka to ¶więto, które uwielbiaj± wszystkie dzieci. To dzień pełen u¶miechów, zabawy, niespodzianek, rado¶ci i wielu niezapomnianych wrażeń. W naszym przedszkolu od rana panowała radosna atmosfera [...]

2022-06-21

Więcej
Projekt edukacyjny
Grupa Biedronki zakończyła realizację projektu edukacyjnego „Oto Hałabała! Zna go Polska cała”, który miał dwa ważne cele. Po pierwsze wprowadził dzieci w ¶wiat przyrody, poszerzył wiadomo¶ci oraz rozbudził ich ciekawo¶ć przyrodnicz± [...]

2022-06-21

Więcej