Informacje dla rodziców

Kochani rodzice

  w roku szkolnym 2023/2024, oprócz zajęć nastawionych na wszechstronny rozwój dziecka, w ofercie naszego Przedszkola znajdują się zajęcia w ramach podstawy programowej:

  - z języka angielskiego, dzięki którym maluchy poznają podstawy tak ważnego dziś na całym świecie języka. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej.

  - rytmiczne, towarzyszy im atmosfera zabawy i odprężenia, przy czym głównym celem jest: rozwijanie muzykalności dzieci, rozbudowanie zamiłowania do muzyki, rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego. Realizują również cele ogólno wychowawcze tj.: zapobieganie wadom postawy, kształtowanie sprawności i estetyki ruchu, rozwój umiejętności współpracy z kolegami w grupie. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w  grupie 3.4 latków

  - logopedyczne, kształtują właściwą mowę przedszkolaków w okresie jej rozwoju, a także usuwają różnego rodzaju wady i zaburzenia mowy. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej.

  - plastyczne, są konieczne, ponieważ kształcą w dziecku zdolności manualne, które wykorzysta później do nauki pisania i innych czynności, do których potrzebne są szczególnie palce. Ponadto dzięki rysowaniu dziecko odkrywa świat. Rysunek jest dla niego źródłem przyjemności estetycznej i radością z własnej twórczości. Dzięki rysowaniu dziecko ma możliwość ekspresji własnych uczuć, czynność ta pozwala przedszkolakowi na zaspokojenie charakterystycznej dla tego wieku potrzeby działania i spożytkowania energii w pożyteczny sposób. Zajęcia plastyczne dla dzieci pozwalają im ponadto na poprawę ich koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dzięki różnorodności materiałów plastycznych dziecko może stymulować swoje zdolności twórcze, rozwija fantazję, poprawia myślenie, poszukuje nowych rozwiązań i skojarzeń. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w  grupie 6 latków

  - religia. Zapewnia każdemu dziecku wychowanie religijne i
  katechezę przedszkolną. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej.

  W przedszkolu odbywają się również zajęcia dodatkowe- płatne 2 razy w tygodniu. Jest to Karate

  Ponadto dzieci uczestniczą w innowacjach pedagogicznych realizowanych przez nauczycielki. W tym roku  są to:

  • Innowacja „Poznajemy świat z Kicią Kocią” przeznaczona jest do realizacji z dziećmi 3 – letnimi.  Wprowadza dzieci w zagadnienia świata społeczno-przyrodniczego oraz wspomaga rozwój emocjonalno-społeczny w oparciu o książki autorstwa Anity Głowińskiej o Kici Koci.  Innowacja zachęca dzieci do czytelnictwa, rozwija zainteresowanie książką i czytaniem a rodzicom poprzez przykład dzieci pokazuje znaczenie książki w rozwoju dziecka.
  • Innowacja  "Nasze palce lubią harce" przeznaczona jest do realizacji z dziećmi 6 – letnimi.Innowacja ma na celu usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk i zręczności, a także motoryki dużej w zakresie sprawności, koordynacji, równowagi.Jest odpowiedzią na pojawiające się problemy dzieci w zakresie sprawności motorycznych, zarówno w obrębie motoryki małej, jak i dużej. Stanowi także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego
  • Innowacja  "Z Panem Jezusem w świecie emocji" przeznaczona jest do realizacji z dziećmi 5 – letnimi. Głównym celem innowacji jest rozwijanie u dzieci umiejętności
   rozpoznawania i właściwego nazywania emocji, znajdowania konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nimi, budowanie pozytywnego obrazu siebie i świata w oparciu o przykłady zaczerpnięte z Biblii. Podstawowym komponentem zajęć są różnorodne zabawy:  z wykorzystaniem muzyki, z elementem dramy, prace plastyczne, rozmowy z wykorzystaniem ilustracji itp. W trakcie cyklicznie prowadzonych zajęć twórczych dzieci będą nabywały doświadczeń empatycznych, umiejętności interpersonalnych w zakresie konstruktywnej współpracy i współdziałania w grupie.

Aktualności

Światowy Dzień Kota
Koty również mają swoje święto, przypada ono 17 lutego.  Dzisiaj w naszym przedszkolu podczas feryjnego dyżuru dzieci zamieniły się w kociaki. Dzień kota w rozpoczęliśmy od obejrzenia ciekawostek o kocim życiu [...]

2024-02-19

Więcej
Bal karnawałowy
„W karnawale czas na bale” !!! Jak co roku wg tradycji , w naszym przedszkolu nie mogliśmy ominąć tak znaczącego wydarzenia, jak Bal Karnawałowy [...]

2024-02-08

Więcej
Horyzontarium w przedszkolu
Dzisiaj wzięliśmy udział w mobilnym horyzontarium. Z zaciekawieniem oglądaliśmy film wewnątrz kopuły. Po wejściu do środka zostaliśmy przeniesieni do świata nauki za pomocą filmu "Wędrówka Słońca" [...]

2024-01-31

Więcej