Inni specjaliści

mgr Anna Cagara

oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta zaburzeń autyzmu i zespołu Aspergera

Oligofrenopedagog: to specjalista od pracy z dziećmi i młodzieżą w różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonej. Oligofrenopedagog to przede wszystkim osoba, która łączy specjalistyczną wiedzę z zakresu niepełnosprawności intelektualnej z wrażliwością, cierpliwością, empatią i powołaniem.

Główne cele i zadania oligofrenopedagoga:

1.      Wyznaczenie możliwości rozwojowych, ustalenie celów i zadań wychowawczych.

2.      Ukierunkowanie procesu rewalidacji w zależności od stopnia upośledzenia umysłowego dziecka.

3.      Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków dydaktyczno – wychowawczych.

4.      Wsparcie autonomii i niezależności dziecka.

5.      Dążenie do osiągnięcia maksymalnego, wszechstronnego rozwoju podopiecznego.

6.      Praktyczne przygotowanie do funkcjonowania jednostkowego i społecznego.

7.      Wsparcie dla rodziców w formie konsultacji i porad.

Surdopedagog: to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, uczeniem,  terapią oraz wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej.

Do jego zadań należy prowadzenie zajęć rewalidacyjnych o charakterze indywidualnym z dzieckiem słabosłyszącym lub niesłyszącym. Surdopedagog podejmuje także działania korekcyjne zmierzające do usuwania wad i zaburzeń mowy i jej doskonalenia. W planowaniu  programu terapii kieruje się on bieżącymi potrzebami i możliwościami dziecka. Wspiera rodzinę w procesie wdydaktycznym i wychowawczym.

Do dwóch podstawowych zadań  surdopedagoga  należy:

- przywracaniem sprawności słuchu na tyle, na ile to możliwe,

- przywracanie sprawności psychicznej przez stymulowania rozwoju procesów poznawczych, mimo zaburzenia słyszenia,

- stymulowanie pozostałych zmysłów,

- prowadzeniem treningu słuchowego, językowego i komunikacyjnego,

-  poszerzanie zasobu rozumianych słów oraz stymulowanie  ekspresji mowy dziecka, która z powodu dysfunkcji słuchu jest zniekształcona.

Oddziaływanie surdopedagogiczne ułatwia dziecku z niedosłuchem prawidłowe rozumienie znaczenia komunikatów werbalnych i awerbalnych kierowanych do niego i ich adekwatnym interpretowaniu.

W roku szkolnym 2022/2023 prowadzę zajęcia poznawcze i korekcyjno- kompensacyjne.

Cele zajęć poznawczych:

- systematyczne poszerzanie wiedzy o świecie,

- nauka logicznego myślenia,

- stymulowanie rozwoju mowy, poszerzanie zasobu słownictwa.

- ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi,

- usprawnianie zmysłów i wykorzystywanie ich w poznawaniu świata,

- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,

- usprawnianie małej motoryki,

- ćwiczenia orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni,

- edukacja matematyczna poprzez gry i zabawy,

- ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania.

Godło


Żłobek Klimontów
Marylki


Aktualności

Dzień wróbla
Grupa Zerówki w ramach realizowanego projektu edukacyjnego "Wróbelka Elemelka poznajemy...", świętowała Dzień Wróbla. 🐦To doskonała okazja aby posłuchać radosnego ćwierkania wróbli w słoneczny dzień czy wypatrzeć małe wesołe ptaszki krzątające się na placach i ulicach w poszukiwaniu okruszków [...]

2023-03-24

Więcej
Pierwszy dzień wiosny
     W pierwszy dzień Wiosny dzieci przybyły do przedszkola w radosnych  nastrojach. Piękne i kolorowe stroje, wiosenne emblematy miały  zaakcentować nową porę roku [...]

2023-03-22

Więcej
Spotkanie z pszczelarzem
Dziś dzieci z naszego przedszkola, ze wszystkich grup wiekowych uczestniczyły w warsztatach pszczelarskich.🐝🐝Zajęcia te miały na celu zapoznanie naszych przedszkolaków  z życiem pszczół i ich ogromną rolą jaką pełnią w środowisku naturalnym [...]

2023-03-21

Więcej