Ogłoszenie - transport Kielce

Ogłoszenie –przewóz dzieci Klimontów-Kielce-Klimontów

Przedszkole Sióstr Imienia Jezus z siedzibą w Klimontowie, ul. Krakowska 1, 27-640 Klimontów zwraca  się z wnioskiem o przedstawienie oferty na transport dzieci na trasie Klimontów-Kielce-Klimontów na potrzeby realizacji projektu pn.„Klimontowski przedszkolak”  dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przewóz dzieci w wieku 2,5-4 lat do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach  w ramach projektu pn. „Klimontowski przedszkolak”  dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

1.      Trasa Klimontów (Przedszkole Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie) - Kielce (Teatr) – powrót do Klimontowa.

2.      Liczba dzieci 16 + opiekunowie (liczba ta może ulec zmianie). Zamawiający na 1 dni przed planowanym wyjazdem powiadomi Wykonawcę o liczbie uczestników

3.      W cenie należy uwzględnić ewentualny koszt parkingu

4.      Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi po zrealizowanym wyjeździe na podstawie cen jednostkowych uwzględnionych w formularzu cenowym. Zapłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: przedszkole.sij.klimontow@wp.pl, poczty lub dostarczona osobiście na  adres: Przedszkole Sióstr Imienia Jezus, 27-640 Klimontów, Krakowska 1  z dopiskiem „Oferta na transport do Kielc” do dnia 12.12.2016 r. do godz. 12.00

Godło


Żłobek Klimontów
Marylki


Aktualności

Spotkanie z psychologiem
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie z psychologiem Ojcem Adrianem Lorysiem - bernardyn 11 października na godz. 15:30.

2022-10-11

Więcej
Dzień przedszkolaka
Co roku, w całej Polsce, 20 września, przedszkolaki świętują swój dzień. Święto to ma na celu podkreślenie wagi edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci oraz przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego [...]

2022-09-23

Więcej
Wizyta Strażaków
Dziś w naszym przedszkolu odbyły się wyjątkowo ważne ćwiczenia, a mianowicie miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa dzieci i pracowników z budynku przedszkola i żłobka [...]

2022-09-20

Więcej