Ogłoszenie koordynator 2018

Przedszkole
Sióstr Imienia Jezus z siedzibą w Klimontowie, ul. Krakowska 1, 27-640 Klimontów

ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Projektu

Praca na umowę zlecenie

Wynagrodzenie współfinansowane realizacji Projektu pn. „Przedszkole na medal” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Nazwa projektu:  „Przedszkole na medal”

Okres realizacji zlecenia do 31.07.2019

Wymagania stawiane kandydatom:

Koordynatora Projektu - będzie, m.in. odpowiadał za sprawną realizację przedsięwzięcia zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, zapewni koordynację i weryfikację wszystkich zaplanowanych działań oraz będzie odpowiedzialny za korespondencję z instytucjami zewnętrznymi;

Koordynatora Projektu - wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe - min. 12 miesięcy doświadczenia zawodowego jako kierownik/koordynator/ asystent kierownika projektu

·         min. 12 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych np. EFS, EFRR, PROW i innych

·         praktyczna znajomość obsługi komputera

·         znajomość min. 1 języka obcego

koordynator projektu - obowiązki:

·         planowanie i podejmowanie wszelkich działań związanych z terminową i prawidłową realizacją projektu ,

·         wspieranie i pomoc w działaniach dyrektora przedszkola, bieżące kontakty i korespondencja, wyjaśnianie wszelkich nieprawidłowości w realizacji projektu

·         przygotowywanie wszelkiej dokumentacji wymaganej do prawidłowej realizacji projektu

·         obsługa biurowa projektu, oznaczanie dokumentów księgowych wymaganymi logami, kopiowanie dokumentów księgowych,

·         przekazywanie kopii do potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Przedszkola

·         archiwizowanie dokumentów związanych z projektem,

·         rejestrowanie i analizowanie stanu środków pieniężnych projektu,

·         udział w pracach komisji rekrutacyjnej - nadzór nad prawidłową realizacją działań projektu przygotowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z promocją, realizacją oraz rozliczeniem projektu, opracowanie formularzy rekrutacyjnych oraz aktualizacja dokumentów w związku ze zmianami w projekcie,

·         podejmowanie niezbędnych działań mających na celu osiągnięcie wskaźników rezultatu projektu

·         zorganizowanie biura projektu zgodnie z założeniami i wytycznymi - przygotowanie umów dla personelu zatrudnionego w ramach projektu

·         kontakt z instytucją udzielającą dofinansowania projektowego

·         zapewnienie właściwego przepływu informacji pomiędzy pracownikami projektu, monitorowanie wskaźników projektu

·         sporządzanie raz w miesiącu raportów nt. stanu realizacji projektu, przedstawiane na posiedzeniach grupy zarządzającej projektem

·         sporządzanie protokołów z posiedzeń grupy

·         zarządzającej

Termin składania aplikacji do 27 lipca 2018

Miejsce składania aplikacji Kancelaria Przedszkola Sióstr Imienia Jezus z siedzibą w Klimontowie, ul. Krakowska 1, 27-640 Klimontów

Godło


Żłobek Klimontów
Marylki


Aktualności

Spotkanie z psychologiem
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie z psychologiem Ojcem Adrianem Lorysiem - bernardyn 11 października na godz. 15:30.

2022-10-11

Więcej
Dzień przedszkolaka
Co roku, w całej Polsce, 20 września, przedszkolaki świętują swój dzień. Święto to ma na celu podkreślenie wagi edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci oraz przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego [...]

2022-09-23

Więcej
Wizyta Strażaków
Dziś w naszym przedszkolu odbyły się wyjątkowo ważne ćwiczenia, a mianowicie miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa dzieci i pracowników z budynku przedszkola i żłobka [...]

2022-09-20

Więcej