Pedagog specjalny

PEDAGOG SPECJALNY

Pedagog
specjalny : mgr Justyna Radkowska

Pedagog specjalny realizuje zadania w oparciu o rozporządzenie MEN obowiązujące od 01.09.2022r.

 Zadaniem pedagoga specjalnego jest organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce. Pedagog specjalny  współpracuje z nauczycielami, wychowawcami grup, specjalistami pracującymi w przedszkolu, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz z innymi podmiotami w zależności od potrzeb. Pedagog specjalny  udziela pomocy rodzicom w podejmowaniu działań wspierających ich rozwój dziecka . Pomoc Rodzica w procesie dydaktyczno – wychowawczym jest potrzebna, wręcz nieoceniona.

 Do zadań pedagoga specjalnego należy również prowadzenie zajęć z dziećmi objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną jak również obserwcja dzieci w grupie  podczas zajęć, zabawy, mająca na celu rozpoznanie i określenie poziomu funkcjonowanie  dziecka. Bierze on udział także w zespole ds. tworzenia Wielospecjalistycznej Diagnozy Funkcjonowania Dziecka  i Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego oraz zespole ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

mgr Justyna Radkowska w tym roku szkolnym organizuje dla dzieci zajęcia grupowe:

·         3 latki –  środa 14.00 : 14.15

·         4 latki -   środa 14.30  : 14.50

·         5 latki -  poniedziałek 14.15 : 14.45

·         6 latki – wtorek 14.30 – 15.00

W ramach zajęć grupowych prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje  emocjonalno – społeczne, których ogólnym celem jest rozwijanie osobowości dzieci. Ponadto raz w miesiącu prowadzone są zajecia projektowe „ Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji”. Postacią przewodnią projektu jest Kot Amadeusz. Podejmuje on tematy znane wszystkim dzieciom np., jak radzić sobie z emocjami, jak rozwiązywać problemy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak zadbać o przyrodę.

Cele projektu to:

- kształtowanie postaw ukierunkowanych naprawdę , dobro, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

- wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci.

Konsultacje dla Rodziców z pedagogiem specjalnym są w czwartki w godzinach 7:30 – 8.00

Godło


Żłobek Klimontów
Marylki


Aktualności

Wycieczka do fabryki bombek 3 i 4 latki
Dziś odbyła się wycieczka do fabryki bombek w Staszowie, która miała nie celu zwiedzanie fabryki i zapoznanie się z procesem powstawania ozdób choinkowych [...]

2022-11-25

Więcej
11 listopada
W piątek 11 listopada wspólnie z mieszkańcami gminy Klimontów wzięliśmy udział w obchodach Święta Niepodległości, które rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyny [...]

2022-11-14

Więcej
Występ 11 listopada
„Wolność kocham i rozumiem” – te słowa towarzyszyły nam podczas uroczystości poświęconej Ojczyźnie w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, po 123 latach niewoli [...]

2022-11-14

Więcej