Pedagog specjalny

PEDAGOG SPECJALNY

Pedagog specjalny : mgr Justyna Radkowska

Pedagog specjalny realizuje zadania w oparciu o rozporządzenie MEN obowiązujące od 01.09.2022r.

 Zadaniem pedagoga specjalnego jest organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce. Pedagog specjalny  współpracuje z nauczycielami, wychowawcami grup, specjalistami pracującymi w przedszkolu, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz z innymi podmiotami w zależności od potrzeb. Pedagog specjalny  udziela pomocy rodzicom w podejmowaniu działań wspierających ich rozwój dziecka . Pomoc Rodzica w procesie dydaktyczno – wychowawczym jest potrzebna, wręcz nieoceniona.

 Do zadań pedagoga specjalnego należy również prowadzenie zajęć z dziećmi objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną jak również obserwcja dzieci w grupie  podczas zajęć, zabawy, mająca na celu rozpoznanie i określenie poziomu funkcjonowanie  dziecka. Bierze on udział także w zespole ds. tworzenia Wielospecjalistycznej Diagnozy Funkcjonowania Dziecka  i Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego oraz zespole ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

mgr Justyna Radkowska w tym roku szkolnym organizuje dla dzieci zajęcia grupowe:

·         3 latki –  piątek 11.30- 11.45

·         4 latki -   środa 14.30  : 14.50

·         5 latki -  poniedziałek 14.00 : 14.30

·         6 latki – wtorek 14.00 – 14.30

W ramach zajęć grupowych prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje  emocjonalno – społeczne, których ogólnym celem jest rozwijanie osobowości dzieci. Ponadto raz w miesiącu prowadzone są zajecia projektowe „ Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji”. Postacią przewodnią projektu jest Kot Amadeusz. Podejmuje on tematy znane wszystkim dzieciom np., jak radzić sobie z emocjami, jak rozwiązywać problemy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak zadbać o przyrodę.

Cele projektu to:

- kształtowanie postaw ukierunkowanych naprawdę , dobro, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

- wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci.

Konsultacje dla Rodziców z pedagogiem specjalnym są w czwartki w godzinach 7:30 – 8.00


Aktualności

Wycieczka Bałtów
21 września 2023 roku odbyła się wycieczka do  PARKU JURAJSKIEGO w BAŁTOWIE – krainie dinozaurów. Niezwykłą przygodę rozpoczęliśmy od Jura Parku [...]

2023-09-21

Więcej
Wycieczka Geopark
W piątek 15 września grupa dzieci wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce do Ogrodu Botanicznego w Kielcach.Ogród przywitał dzieci malowniczym krajobrazem, bogactwem i różnorodnością gatunków roślin, a także panującą wokół ciszą [...]

2023-09-18

Więcej
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24
Serdecznie witamy wszystkich rodziców po wakacjach.Rok szkolny 2023/24 rozpoczynamy 4 września. Jest to normalny dzień pracy w przedszkolu od godz 7.00- 16 [...]

2023-08-31

Więcej