Pedagog specjalny

PEDAGOG SPECJALNY

Pedagog
specjalny : mgr Justyna Radkowska

Pedagog specjalny realizuje zadania w oparciu o rozporządzenie MEN obowiązujące od 01.09.2022r.

 Zadaniem pedagoga specjalnego jest organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce. Pedagog specjalny  współpracuje z nauczycielami, wychowawcami grup, specjalistami pracującymi w przedszkolu, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz z innymi podmiotami w zależności od potrzeb. Pedagog specjalny  udziela pomocy rodzicom w podejmowaniu działań wspierających ich rozwój dziecka . Pomoc Rodzica w procesie dydaktyczno – wychowawczym jest potrzebna, wręcz nieoceniona.

 Do zadań pedagoga specjalnego należy również prowadzenie zajęć z dziećmi objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną jak również obserwcja dzieci w grupie  podczas zajęć, zabawy, mająca na celu rozpoznanie i określenie poziomu funkcjonowanie  dziecka. Bierze on udział także w zespole ds. tworzenia Wielospecjalistycznej Diagnozy Funkcjonowania Dziecka  i Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego oraz zespole ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

mgr Justyna Radkowska w tym roku szkolnym organizuje dla dzieci zajęcia grupowe:

·         3 latki –  środa 14.00 : 14.15

·         4 latki -   środa 14.30  : 14.50

·         5 latki -  poniedziałek 14.15 : 14.45

·         6 latki – wtorek 14.30 – 15.00

W ramach zajęć grupowych prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje  emocjonalno – społeczne, których ogólnym celem jest rozwijanie osobowości dzieci. Ponadto raz w miesiącu prowadzone są zajecia projektowe „ Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji”. Postacią przewodnią projektu jest Kot Amadeusz. Podejmuje on tematy znane wszystkim dzieciom np., jak radzić sobie z emocjami, jak rozwiązywać problemy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak zadbać o przyrodę.

Cele projektu to:

- kształtowanie postaw ukierunkowanych naprawdę , dobro, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

- wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci.

Konsultacje dla Rodziców z pedagogiem specjalnym są w czwartki w godzinach 7:30 – 8.00

Godło


Żłobek Klimontów
Marylki


Aktualności

Dzień wróbla
Grupa Zerówki w ramach realizowanego projektu edukacyjnego "Wróbelka Elemelka poznajemy...", świętowała Dzień Wróbla. 🐦To doskonała okazja aby posłuchać radosnego ćwierkania wróbli w słoneczny dzień czy wypatrzeć małe wesołe ptaszki krzątające się na placach i ulicach w poszukiwaniu okruszków [...]

2023-03-24

Więcej
Pierwszy dzień wiosny
     W pierwszy dzień Wiosny dzieci przybyły do przedszkola w radosnych  nastrojach. Piękne i kolorowe stroje, wiosenne emblematy miały  zaakcentować nową porę roku [...]

2023-03-22

Więcej
Spotkanie z pszczelarzem
Dziś dzieci z naszego przedszkola, ze wszystkich grup wiekowych uczestniczyły w warsztatach pszczelarskich.🐝🐝Zajęcia te miały na celu zapoznanie naszych przedszkolaków  z życiem pszczół i ich ogromną rolą jaką pełnią w środowisku naturalnym [...]

2023-03-21

Więcej