Plan zajęć

Ramowy plan dnia

7.00 - 8.30 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia indywidualne lub zespołowe prowadzone przez nauczyciela, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, indywidualna praca z dzieckiem

·   zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne

8.40 - 8.50 – Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe i higieniczne.

8.50 - 9.00 – Modlitwa poranna. Kształtowanie poczucia Bożej Opatrzności poprzez wspólną modlitwę.

9.00 - 9.30 - Śniadanie. Kształtowanie prawidłowych nawyków oraz odpowiedniego zachowania się podczas spożywania posiłków. Zachowanie porządku wokół siebie i prawidłowej postawy

9.30 - 11.45 – Zajęcia dydaktyczne w ramach realizowania podstawy programowej. W sali lub na powietrzu zajęcia dydaktyczne wg planów pracy nauczycielek.

·   Zajęcia dodatkowe obowiązkowe: religia, język angielski, logopedia, rytmika, zaj. z pedagogiem

·    10.30 - 11.45 – Zabawa na powietrzu. Obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych, zabawy sportowe oparte na spontanicznej aktywności dzieci, spacery i wycieczki.

11.40 - 11.50 – Przygotowanie do obiadu. Czynności  higieniczne/ toaleta.

12.00 - 12.30 - Obiad. Kształtowanie prawidłowych nawyków oraz odpowiedniego zachowania się podczas spożywania posiłków, trening czynności higienicznych podczas mycia zębów, przygotowanie do odpoczynku.

12.30 - 13. 45– Relaksacja.

·    Dzieci młodsze 3- latki leżakowanie - słuchanie słuchowisk literacko-muzycznych, bajek relaksacyjnych, muzyki,

·     dzieci starsze 5,6 latki – Zajęcia dydaktyczne obowiązkowe  

·     zabawy tematyczne, zabawy ruchowe, konstrukcyjne, indywidualne wg zainteresowań dzieci

·      indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci.

13.45-14.00 – Podwieczorek. Czynności higieniczne/toaleta.

14.00-16.00 – Swobodne zabawy w sali lub na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.

·      Zabawy z całą grupą, zabawy ruchowa w sali i na powietrzu, praca w małych zespołach i indywidualna, wyrównawcza, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci.

·      Realizacja innowacji pedagogicznych. Zajęcia dodatkowe nieobowiązkowe


Aktualności

Dzień świadomości autyzmu
Corocznie, 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Jego głównym celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, który jak uznało ONZ jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych współczesnego świata [...]

2024-04-05

Więcej
Projekt Domu Zakonnego Dostępna Przestrzeń Publiczna
Dom Zakonny w ramach projektu "Dostępna przestrzeń publiczna" otrzymał dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizuje remont wejścia i łazienki do domu zakonnego oraz parkingu i wjazdu od strony ul [...]

2024-04-04

Więcej
Życzenia Wielkanocne
„Poranek wielkanocny wszystko poprzemieniałNie ma więcej cmentarza, grobu i kamienia. Świat stał się samym światłem i wprost w okna świeci-Skacze złotym zajączkiem w dobre ręce dzieci [...]

2024-03-25

Więcej