Szanowni rodzice

                                                                  Szanowni Rodzice!  

 W zawiązku z ogłoszeniem przez Premiera RP w czasie konferencji prasowej aktualnych restrykcji obowiązujących w Polsce a mianowicie że  od 27.03 do 9.04 zamknięte zostaną przedszkola i żłobki.

Informujemy że nasze przedszkole będzie zamknięte od 29.03 do 09.04.2021r.

W tych dniach nauczyciele będą pracowali zdalnie.

Decyzją Ministra Zdrowia w okresie od 29 marca do 9 kwietnia przedszkole  może zorganizować opiekę dla dzieci tylko rodziców pracujących w służbach mundurowych i medycznych.  W związku z tym celem zadeklarowania pobytu dziecka w przedszkolu w tym okresie prosimy Rodziców zatrudnionych w wyżej wymienionych służbach o przekazanie drogą elektroniczną poczta e-mail lub tel. 500 691 099 do dnia 26 marca 2021 do godziny 13.00 oświadczenia o spełnieniu tego kryterium.

OŚWIADCZENIE

Ja, ..............................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

będący rodzicem/ opiekunem prawnym ..................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

oświadczam, że*:

•jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia,

•jestem pracownikiem służb mundurowych,

.............................................(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Jednocześnie zwracam Państwu uwagę, że ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1. przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu Covid-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dz.u. z 2019r. poz. 645 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dyrektor Siostra Joanna Bartoszczyk

Aktualności

Dzień świadomości autyzmu
Corocznie, 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Jego głównym celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, który jak uznało ONZ jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych współczesnego świata [...]

2024-04-05

Więcej
Projekt Domu Zakonnego Dostępna Przestrzeń Publiczna
Dom Zakonny w ramach projektu "Dostępna przestrzeń publiczna" otrzymał dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizuje remont wejścia i łazienki do domu zakonnego oraz parkingu i wjazdu od strony ul [...]

2024-04-04

Więcej
Życzenia Wielkanocne
„Poranek wielkanocny wszystko poprzemieniałNie ma więcej cmentarza, grobu i kamienia. Świat stał się samym światłem i wprost w okna świeci-Skacze złotym zajączkiem w dobre ręce dzieci [...]

2024-03-25

Więcej