Szanowni rodzice

                                                                  Szanowni Rodzice!  

 W zawiązku z ogłoszeniem przez Premiera RP w czasie konferencji prasowej aktualnych restrykcji obowiązujących w Polsce a mianowicie że  od 27.03 do 9.04 zamknięte zostaną przedszkola i żłobki.

Informujemy że nasze przedszkole będzie zamknięte od 29.03 do 09.04.2021r.

W tych dniach nauczyciele będą pracowali zdalnie.

Decyzją Ministra Zdrowia w okresie od 29 marca do 9 kwietnia przedszkole  może zorganizować opiekę dla dzieci tylko rodziców pracujących w służbach mundurowych i medycznych.  W związku z tym celem zadeklarowania pobytu dziecka w przedszkolu w tym okresie prosimy Rodziców zatrudnionych w wyżej wymienionych służbach o przekazanie drogą elektroniczną poczta e-mail lub tel. 500 691 099 do dnia 26 marca 2021 do godziny 13.00 oświadczenia o spełnieniu tego kryterium.

OŚWIADCZENIE

Ja, ..............................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

będący rodzicem/ opiekunem prawnym ..................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

oświadczam, że*:

•jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia,

•jestem pracownikiem służb mundurowych,

.............................................(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Jednocześnie zwracam Państwu uwagę, że ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1. przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu Covid-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dz.u. z 2019r. poz. 645 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dyrektor Siostra Joanna Bartoszczyk
Godło


Żłobek Klimontów
Marylki


Aktualności

Dzień przedszkolaka
Co roku, w całej Polsce, 20 września, przedszkolaki świętują swój dzień. Święto to ma na celu podkreślenie wagi edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci oraz przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego [...]

2022-09-23

Więcej
Wizyta Strażaków
Dziś w naszym przedszkolu odbyły się wyjątkowo ważne ćwiczenia, a mianowicie miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa dzieci i pracowników z budynku przedszkola i żłobka [...]

2022-09-20

Więcej
Projekt Kot Amadeusz
W roku szkolnym 2022/ 2023 dzieci z grupy 4 i  5 - latki wezmą udział w projekcie edukacyjnym " Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji" [...]

2022-09-13

Więcej