Wychowanie przedszkolu:

Uczestnicy Procesu Wychowawczego

Wychowanek – Sylwetka

Wszystkie działania wychowawcze będą zmierzać do tego, aby wychowanek przedszkola był:
1. Człowiekiem: uczciwym, prawym, dobrym, szanującym siebie i innych, który kieruje się w swoich wyborach Najwyższą wartością, jaką jest Bóg i wybierającym dobro innych, dążącym do wolności, znającym i akceptującym swoją wartość jako osoby, rozwijającym swoje dary i talenty,
2. Prawdziwym chrześcijaninem,
3. Patriotą,
4. Przygotowanym do nauki w szkole,
5. Odpowiedzialnym rodzicem.

Wychowawca – Ideał

- Być człowiekiem, to znaczy godnie żyć.

- Człowiek nie jest rzeczą, ale osobą.
- Człowiek może powiększać i pomniejszać swoją godność.
1. Kochający i szanujący wychowanka,
2. Empatyczny,
3. Uczciwy i godny zaufania,
4. Wrażliwy,
5. Wyrozumiały,
6. Posiadający umiejętność słuchania,
7. Konsekwentny - wymagający najpierw od siebie, potem od wychowanka,
8. Otwarty.

Absolwent  naszego Przedszkola

 • w swoich wyborach kieruje się najwyższa wartością jaką jest Bóg i wybiera dobro innych
 • jest przygotowany do podjęcia nauki szkolnej, wykazuje się dojrzałością, emocjonalną i społeczną
 • dostrzega odmienność postaw człowieka i trafnie ocenia zachowanie swoje i innych
 • na i stosuje zwroty grzecznościowe
 • szanuje pracę swoją i innych oraz rozumie jej wartość
 • przestrzega ustalonych norm zachowania
 • aktywnie uczestniczy we Mszy Świętej i nabożeństwach
 • zna i korzysta z rożnych form modlitwy i praktyk religijnych
 • ma poczucie przynależności narodowej i regionalnej, zna i szanuje swoją ojczyznę, poznaje  
 • jej historię, kulturę i tradycje
 • potrafi dostrzegać potrzeby innych i służyć im pomocą
 • chętnie i aktywnie uczestniczy w imprezach kulturalnych i wycieczkach
 • dba o porządek i ład w otoczeniu
 • potrafi kulturalnie spożywać posiłki oraz rozumie znaczenie higieny
 • posiada wiedzę i poszerzony zasób słownictwa z zakresu realizowanych treści  programowych

Aktualności

Światowy Dzień Kota
Koty również mają swoje święto, przypada ono 17 lutego.  Dzisiaj w naszym przedszkolu podczas feryjnego dyżuru dzieci zamieniły się w kociaki. Dzień kota w rozpoczęliśmy od obejrzenia ciekawostek o kocim życiu [...]

2024-02-19

Więcej
Bal karnawałowy
„W karnawale czas na bale” !!! Jak co roku wg tradycji , w naszym przedszkolu nie mogliśmy ominąć tak znaczącego wydarzenia, jak Bal Karnawałowy [...]

2024-02-08

Więcej
Horyzontarium w przedszkolu
Dzisiaj wzięliśmy udział w mobilnym horyzontarium. Z zaciekawieniem oglądaliśmy film wewnątrz kopuły. Po wejściu do środka zostaliśmy przeniesieni do świata nauki za pomocą filmu "Wędrówka Słońca" [...]

2024-01-31

Więcej