Zajęcia Pszczółek

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Prowadzący: Krzysztof Dywan

Jednym z podstawowych elementów wpływających na zdrowy i harmonijny rozwój dziecka jest prawidłowa postawa ciała. Podczas zajęć korekcyjnych dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. Celem zajęć gimnastyki korekcyjnej jest przede wszystkim :

wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała,korekcja istniejących i przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowego- więzadłowej kręgosłupa,rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i/lub przykurczonych,wzmacnianie mięśni rozciągniętych i osłabionych,wyrabianie odruchu prawidłowego ustawienie stóp i nawyku prawidłowego chodu.

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczki, szarfy, laski, piłki), jak również zawodów i gier sportowych. Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych możliwości dzieci.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Prowadząca: Marta Sowińska

      

Celem zajęć logopedycznych jest uzyskanie normatywnego rozwoju mowy u dziecka poprzez usprawnianie narządów artykulacyjnych i słuchu fonematycznego (mownego), rozwój systemu językowego dziecka (rozumienia oraz tworzenia wypowiedzi słownych, wzbogacanie słownika, rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań), rozwijanie funkcji poznawczych, kształtowanie poprawnej komunikacji językowej oraz przygotowanie do nauki czytania i pisania.


ZAJĘCIA - TANIEC

Prowadząca: Beata Polit

CELE PROGRAMU

 • Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu i rozwijanie ich w
  sprawność fizyczną.
 • Rozwijanie sprawności kondycyjnej (siły, wytrzymałości, szybkości, zwinności itp.).
 • Rozwijanie sprawności koordynacyjnej (równowagi, orientacji wzrokowo ruchowej itp.).
 • Rozwijanie wyczucia rytmu.
 • Dostarczenie ustrojowi dziecięcemu bodźca rozwojowego i kształcenie naturalnych czynności ruchowych
 • Wywieranie pozytywnej postawy wobec kultury fizycznej.
 • Czuwanie nad harmonijnym rozwojem ciała i korygowanie dysproporcji rozwojowych.
 • Oddziaływanie na wszystkie sfery osobowości (fizyczna, moralności, umysłowa i estetyczna).
 • Uczenie ekonomii ruchowej polegającej na umiejętności wykonywania dużej ilości pracy przy użyciu minimum energii.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy z partnerem lub grupą.
 • Nabycie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu tańca towarzyskiego i nowoczesnego.
 • Udział w występach tanecznych okolicznościowych imprezach przedszkolnych i między przedszkolnych imprezach artystycznych.

ZAJĘCIA  ARTYSTYCZNE

Prowadząca: Małgorzata Wróbel    

  

CELE  PROGRAMU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Dziecko zdobywa podstawowe wiadomości dotyczące:

- słownictwa o treści teatralnej- różnic między poszczególnymi widowiskami teatralnymi- rodzajów form scenicznych tj. teatr lalkowy, teatr cieni, pantomima, drama, teatr żywego aktora

Dziecko zdobywa podstawowe umiejętności w zakresie:

- samodzielnego kierowania lalką, manipulowania nią- ruchu scenicznego- odtwarzania lub samodzielnego tworzenia roli w inscenizacjach- oceny postępowania bohaterów w obejrzanym przedstawieniu- wykonywania dekoracji i rekwizytów do inscenizacji- współdziałania społecznego- doskonalenia mowy i wymowy

Dziecko kształci postawy i przekonania dotyczące:

- moralności- osobowości- szacunku do twórczości innych- kultury, sztuki i literatury

PROGRAMOWANIE

Prowadząca: Jolanta Kwapińska

      Głównymi celami zajęć z programowania jest rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego i algorytmicznego myślenia, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, wprowadzenie młodego człowieka w cyfrowy świat, a także upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii. W czasie trwania zajęć dzieci będą rozwijać podstawowe funkcje poznawcze takie jak: pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja ruchowa. Umiejętności przygotowujące do rozumienia elementarnych podstaw kodowania przedszkolaki zdobywać będą w trakcie zajęć prowadzonych na tablicy interaktywnej, tabletach, podłodze interaktywnej, z robotami, na macie do kodowania.

            Program zajęć zakłada naukę podstaw programowania w środowiskach programowania: Scratch Junior, Lightboot, Run Marco, Programing for Kids, Paint. Tworząc projekty dzieci nauczą się nie tylko pisania prostych programów komputerowych, lecz także kreatywnego myślenia, systematycznego rozumowania, pracy zespołowej – umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Uzupełnieniem  będzie zastosowanie innowacyjnych metod nauczania. Młodsze dzieci bawić się będą w kodowanie na dywanie poprzez gry i zabawy logiczne z Hello Ruby.

MUZYKOTERAPIA

Prowadząca: Justyna Radkowska         

Zajęcia mają na celu rozładować napięcie emocjonalne, rozwijać twórczo i emocjonalnie dzieci poprzez muzykę, taniec, poezję. Relaksować lub pobudzać poprzez muzykoterapię aktywną, wyciszać agresję, stymulować koncentrację i pamięć, pomagać w komunikowaniu się z rówieśnikami. Dzieci będą również poznawać różne rodzaje muzyki, instrumenty muzyczne, identyfikować odgłosy z otoczenia.

Godło


Żłobek Klimontów
Marylki


Aktualności

Dzień wróbla
Grupa Zerówki w ramach realizowanego projektu edukacyjnego "Wróbelka Elemelka poznajemy...", świętowała Dzień Wróbla. 🐦To doskonała okazja aby posłuchać radosnego ćwierkania wróbli w słoneczny dzień czy wypatrzeć małe wesołe ptaszki krzątające się na placach i ulicach w poszukiwaniu okruszków [...]

2023-03-24

Więcej
Pierwszy dzień wiosny
     W pierwszy dzień Wiosny dzieci przybyły do przedszkola w radosnych  nastrojach. Piękne i kolorowe stroje, wiosenne emblematy miały  zaakcentować nową porę roku [...]

2023-03-22

Więcej
Spotkanie z pszczelarzem
Dziś dzieci z naszego przedszkola, ze wszystkich grup wiekowych uczestniczyły w warsztatach pszczelarskich.🐝🐝Zajęcia te miały na celu zapoznanie naszych przedszkolaków  z życiem pszczół i ich ogromną rolą jaką pełnią w środowisku naturalnym [...]

2023-03-21

Więcej