Ewaluacja

Szanowni Państwo w roku szkolnych 2016/2017 Rada Pedagogiczna przeprowadza ewaluację pracy przedszkola (marzec- czerwiec) nt:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną
na rozwój dzieci z uwzględnieniem edukacji czytelniczej   

I. Wychowanie przez czytanie

"Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować”... 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zawiera cele, które realizowane są w piętnastu obszarach edukacyjnych. Nauczyciel, który czyta głośno dziecku realizuje treści edukacyjne, które zawarte są przede wszystkim w obszarach, które dotyczą: wspomagania rozwoju mowy u dzieci,wspierania dzieci
w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania.

Cele Główny cel programu to: 

 • Zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą, 
 • rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki, 
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • wprowadzenie dzieci w świat literatury ,
 • ukazanie przedszkolakom właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych 
 • przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literacko – teatralne, plastyczne i wycieczki 
 • atrakcyjny kącik książki w salach przedszkolnych
 • zapoznanie dzieci z biblioteką i czytelnią,
 • zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z biblioteki ,
 • wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek

Godło

Aktualności

Informacja o wznowieniu działalności przedszkola

2020-05-20

Więcej
Rekrutacja do 1 klasy

2020-05-18

Więcej
Dyżury pracowników Poradni

2020-05-12

Więcej