Rekrutacja

      Rekrutacja do

Przedszkola Sióstr Imienia Jezus

w Klimontowie na rok szkolny 2020/2021

Uwaga zmiana!

Ostatnie dni na zapisanie dziecka do przedszkola

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., od 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r. zawieszającą zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, a także ze względu na bezpieczeństwo w publicznych przedszkolach została wprowadzona rekrutacja wyłącznie elektroniczna. To dotyczy także naszej placówki. Zasady rekrutacji zostają więc dopasowane do obecnych warunków.

Wiosek.doc

Wnioski rekrutacyjne prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną na adres

e-mail:przedszkole.sij.klimontow@wp.pl   

Rodzice, którzy chcą złożyć dokumenty w wersji papierowej, mogą to zrobić listownie za pośrednictwem poczty.


 Katolickie  przedszkole z pasją

  • W duchu wartości i zasad wiary katolickiej, realizujemy cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i w Ustawie o Systemie Oświaty.
  • Dbamy o to, by każde dziecko rozwijało się wszechstronnie, a przede wszystkim, by mogło odkrywać talenty złożone, przez Pana Boga, w jego małym serduszku.
  • Rodzinna i kameralna atmosfera panująca w naszym przedszkolu pomaga dzieciom dojrzewać w klimacie bezpieczeństwa i radości.

Harmonogram naboru dzieci do Przedszkola
na rok szkolny 2020/2021
.

Od 15  stycznia do 1 lutego 2020 r. deklaracje o kontynuowaniu.

Od 1 lutego do 30 marca 2020 wnioski rekrutacyjne dla zgłaszających się dzieci do przedszkola.

-składanie w kancelarii przedszkola wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5.04.2020 r.- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

od 30.03.2020r. do 4.04.2020 r., Postępowanie  uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

30.04.2020r., godz. 15:00  Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

Godło

Aktualności

Informacja o wznowieniu działalności przedszkola

2020-05-20

Więcej
Rekrutacja do 1 klasy

2020-05-18

Więcej
Dyżury pracowników Poradni

2020-05-12

Więcej