Ogłoszenie - transport Bałtów

Ogłoszenie –przewóz dzieci Klimontów-Bałtów-Klimontów


Przedszkole Sióstr Imienia Jezus z siedzibą w Klimontowie, ul. Krakowska 1, 27-640 Klimontów zwraca  się z wnioskiem o przedstawienie oferty na transport dzieci na trasie Klimontów-Bałtów-Klimontów na potrzeby realizacji projektu pn.„Klimontowski przedszkolak”  dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przewóz dzieci w wieku 2,5-4 lat do Jura Park-u Bałtów  w dniu 13.06.2017 w ramach projektu pn. „Klimontowski przedszkolak”  dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

1.Trasa Klimontów (Przedszkole Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie) - Bałtów – powrót do Klimontowa. 

 2.Liczba dzieci 16 + opiekunowie (liczba ta może ulec zmianie). Zamawiający na 1 dni przed planowanym wyjazdem powiadomi Wykonawcę o liczbie uczestników  

3.W cenie należy uwzględnić ewentualny koszt parkingu  

4.Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi po zrealizowanym wyjeździe na podstawie cen jednostkowych uwzględnionych w formularzu cenowym. Zapłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury.  

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: przedszkole.sij.klimontow@wp.pl, poczty lub dostarczona osobiście na  adres: Przedszkole Sióstr Imienia Jezus, 27-640 Klimontów, Krakowska 1  z dopiskiem „Oferta na transport do Bałtowa” do dnia 12.06.2017 r. do godz. 12.00

Godło

Aktualności

Podziel się dobrocią
Serdecznie zachęcamy do włączenia się w drugą edycję akcji pt. "Podziel się dobrocią". Zachęcamy do zrobienia kartek dla osób starszych, które przekażemy do Kurii Sandomierskiej, a następnie zostaną przekazane one wiadomym osobom [...]

2021-12-01

Więcej
Pasowanie 2021
24 listopada 2021 w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka. To pierwsza tak ważna uroczystość dla Motylków. O tego dnia stają się oficjalnie przedszkolakami [...]

2021-11-24

Więcej
Konkurs patriotyczny
"Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie".Dużo satysfakcji dała dzieciom możliwość czynnego udziału w konkursach: plastycznym, recytatorskim i piosenki patriotycznej [...]

2021-11-16

Więcej