Ogłoszenie koordynator 2018

Przedszkole
Sióstr Imienia Jezus z siedzibą w Klimontowie, ul. Krakowska 1, 27-640 Klimontów

ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Projektu

Praca na umowę zlecenie

Wynagrodzenie współfinansowane realizacji Projektu pn. „Przedszkole na medal” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Nazwa projektu:  „Przedszkole na medal”

Okres realizacji zlecenia do 31.07.2019

Wymagania stawiane kandydatom:

Koordynatora Projektu - będzie, m.in. odpowiadał za sprawną realizację przedsięwzięcia zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, zapewni koordynację i weryfikację wszystkich zaplanowanych działań oraz będzie odpowiedzialny za korespondencję z instytucjami zewnętrznymi;

Koordynatora Projektu - wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe - min. 12 miesięcy doświadczenia zawodowego jako kierownik/koordynator/ asystent kierownika projektu

·         min. 12 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych np. EFS, EFRR, PROW i innych

·         praktyczna znajomość obsługi komputera

·         znajomość min. 1 języka obcego

koordynator projektu - obowiązki:

·         planowanie i podejmowanie wszelkich działań związanych z terminową i prawidłową realizacją projektu ,

·         wspieranie i pomoc w działaniach dyrektora przedszkola, bieżące kontakty i korespondencja, wyjaśnianie wszelkich nieprawidłowości w realizacji projektu

·         przygotowywanie wszelkiej dokumentacji wymaganej do prawidłowej realizacji projektu

·         obsługa biurowa projektu, oznaczanie dokumentów księgowych wymaganymi logami, kopiowanie dokumentów księgowych,

·         przekazywanie kopii do potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Przedszkola

·         archiwizowanie dokumentów związanych z projektem,

·         rejestrowanie i analizowanie stanu środków pieniężnych projektu,

·         udział w pracach komisji rekrutacyjnej - nadzór nad prawidłową realizacją działań projektu przygotowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z promocją, realizacją oraz rozliczeniem projektu, opracowanie formularzy rekrutacyjnych oraz aktualizacja dokumentów w związku ze zmianami w projekcie,

·         podejmowanie niezbędnych działań mających na celu osiągnięcie wskaźników rezultatu projektu

·         zorganizowanie biura projektu zgodnie z założeniami i wytycznymi - przygotowanie umów dla personelu zatrudnionego w ramach projektu

·         kontakt z instytucją udzielającą dofinansowania projektowego

·         zapewnienie właściwego przepływu informacji pomiędzy pracownikami projektu, monitorowanie wskaźników projektu

·         sporządzanie raz w miesiącu raportów nt. stanu realizacji projektu, przedstawiane na posiedzeniach grupy zarządzającej projektem

·         sporządzanie protokołów z posiedzeń grupy

·         zarządzającej

Termin składania aplikacji do 27 lipca 2018

Miejsce składania aplikacji Kancelaria Przedszkola Sióstr Imienia Jezus z siedzibą w Klimontowie, ul. Krakowska 1, 27-640 Klimontów

Godło

Aktualności

Podziel się dobrocią
Serdecznie zachęcamy do włączenia się w drugą edycję akcji pt. "Podziel się dobrocią". Zachęcamy do zrobienia kartek dla osób starszych, które przekażemy do Kurii Sandomierskiej, a następnie zostaną przekazane one wiadomym osobom [...]

2021-12-01

Więcej
Pasowanie 2021
24 listopada 2021 w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka. To pierwsza tak ważna uroczystość dla Motylków. O tego dnia stają się oficjalnie przedszkolakami [...]

2021-11-24

Więcej
Konkurs patriotyczny
"Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie".Dużo satysfakcji dała dzieciom możliwość czynnego udziału w konkursach: plastycznym, recytatorskim i piosenki patriotycznej [...]

2021-11-16

Więcej