Życie rodziców jest księgą, którą czytają dzieci. - Św. Augustyn