Jakże ogromną siłę ma modlitwa dziecka! - Bł. Jan Paweł II