Charakter i misja przedszkola

Przedszkole jest prowadzone przez
Zgromadzenie Sióstr Imienia Jezus w duchu Ewangelii.

Jest placówką oświatową, publiczną i istnieje w Klimontowie od 1.02.2010r. Służy dzieciom, rodzinie, społeczeństwu poprzez wpajanie młodemu pokoleniu wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

Celem naszego przedszkola jest utworzenie jak najlepszych warunków rozwoju intelektualnego, psychicznego, społecznego, zdrowotnego, moralnego oraz duchowego dla dzieci. Nie byłby on możliwy bez wsparcia wspaniałych rodziców, dlatego praca w przedszkolu polega na ścisłej współpracy z nimi.

Przyjmując dziecko do naszego Przedszkola przyjmujemy całą jego rodzinę, gdyż zaangażowanie rodziców w życie placówki, wymiana doświadczeń i bogactwo form współpracy, służy dobru dziecka i jego rodziny.

Realizując założenia najnowszej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego staramy się kształtować postawy społeczne i moralne wychowanków, zwłaszcza umiejętność odróżniania dobra od zła; służą temu:

  • życzliwa i rodzinna atmosfera
  • warunki do bezpiecznej i twórczej zabawy
  • konkretne, zaplanowane oddziaływania kompetentnego personelu

Staramy się dostrzegać indywidualne zdolności i zainteresowania podopiecznych, by czuli się oni jak w domu i mogli poszerzać horyzonty. Dba o to doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Zapewniamy pełny rozwój osobowy dziecka poprzez różnorodne zajęcia ruchowe i wspólne zabawy. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole. W przedszkolu panuje serdeczna, rodzinna atmosfera.

Dzieci uczestniczą w przedstawieniach teatru, konkursach i wycieczkach. W przedszkolu obchodzimy różne uroczystości i organizujemy ciekawe imprezy. Dzieci mają też możliwość korzystania z zajęć gimnastyczno-korekcyjnych, rytmicznych, logopedycznych, j. angielskiego.

Oprócz tego, że wychowujemy dzieci według chrześcijańskiego systemu wartości, nasze przedszkole jest placówką, która realizuje także cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty.

Nasze Wartości - Program Wychowawczy

 Wśród wielu wartości, które w wychowaniu prawego Człowieka i dobrego katolika można, a nawet trzeba wziąć pod uwagę wybrałyśmy w naszym przedszkolu te, które pomogą dziecku odkryć niezwykłość i indywidualizm swego istnienia oraz możliwości własnego rozwoju, a także pozwolą mu "doświadczyć" i pokochać Boga jako Najwyższą Wartość , a co za tym idzie - drugiego człowieka. Aby osiągnąć ten cel ustaliłyśmy następującą hierarchię wartości ważnych dla wychowania w naszym przedszkolu:

1. BÓG- Ten, który jest Tajemnicą, celem i sensem naszego życia, Najwyższą Wartością "Ten, od Którego wszystko pochodzi, w Którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy";

2. MIŁOŚĆ - wyrażona w przykazaniu miłości, które dał nam Jezus Chrystus; można ją rozpatrywać w trzech płaszczyznach:
* Miłość Boga - przez kształtowanie ducha modlitwy, życie sakramentalne i wiarę w codzienności,
* Miłość człowieka - wychowanie do przebaczenia, szacunku,
akceptacji i tolerancji;
* Miłość siebie - akceptacja siebie takim jakim się jest, wiara we własny rozwój.

3. PRAWDA - życie w prawdzie, mówienie o czymś co jest zgodne ze stanem faktycznym, z rzeczywistością, niekłamanie, szczerość, samoświadomość.

4. DOBRO - jako wartość uniwersalna odnosi się do człowieka i całego świata stworzonego. - to pozytywne działanie człowieka, dążenie ku szczęściu; łagodność;

5. GODNOŚĆ - znajomość swojej wartości jako człowieka i jako jednostki "wiem kim jestem";

6. WOLNOŚĆ - poszanowanie dla ludzkich wyborów; odpowiedzialność za swoje wybory; nie wolność od zasad i norm lecz wolność ku wartościom.

7. PATRIOTYZM - rozumiany jako miłość do ojczyzny (poznawanie jej krain geograficznych, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca); - poszanowanie jej historii, opowiadanie się za prawdą; rozpoznawanie i poszanowanie symboli własnego kraju, miejscowości(godło, flaga, barwy narodowe, hymn, herb miasta); - dostrzeganie piękna i wartości sztuki i dorobku polskiej nauki i kultury.

8. SZACUNEK - okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem; - utrwalanie form grzecznościowych; poszanowanie pracy;

9. PIĘKNO - kształtowanie wrażliwości na Boga, człowieka, przyrodę, muzykę, sztukę; umiejętność rozróżniania piękna od brzydoty (pomoc w wybieraniu dobrych wartości); kształtowanie delikatności, estetyki, czystości.


Aktualności

Wycieczka Bałtów
21 września 2023 roku odbyła się wycieczka do  PARKU JURAJSKIEGO w BAŁTOWIE – krainie dinozaurów. Niezwykłą przygodę rozpoczęliśmy od Jura Parku [...]

2023-09-21

Więcej
Wycieczka Geopark
W piątek 15 września grupa dzieci wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce do Ogrodu Botanicznego w Kielcach.Ogród przywitał dzieci malowniczym krajobrazem, bogactwem i różnorodnością gatunków roślin, a także panującą wokół ciszą [...]

2023-09-18

Więcej
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24
Serdecznie witamy wszystkich rodziców po wakacjach.Rok szkolny 2023/24 rozpoczynamy 4 września. Jest to normalny dzień pracy w przedszkolu od godz 7.00- 16 [...]

2023-08-31

Więcej