Informacje ogólne

Regulamin

  • Obowiązkowo czytamy ogłoszenia zamieszczane na tablicy „Kącik dla Rodziców”.
  • Dziecko do przedszkola przyprowadzamy przed śniadaniem (najpóźniej do godz. 9.00). 
  • Dziecko przekazujemy bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
  • Odbierając dziecko z przedszkola rodzic informuje obowiązkowo wychowawcę. Dzieci mogą być odbierane tylko przez osobę do tego upoważnioną.Nie przynosimy do przedszkola produktów żywnościowych.
  • Dziecko powinno posiadać zapasowy komplet ubrań.
  • Ze względów higienicznych rodzice nie powinni wchodzić do jadalni, sanitariatów, sal przedszkolnych.
  • Do przedszkola przyprowadzamy zdrowe dziecko, informujemy o chorobach zakaźnych.
  • W przedszkolu wychowawcy nie podają dzieciom leków.

Zapisy

Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się na zasadach powszechnej dostępności.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola ma rodzeństwo dzieci już uczęszczających do placówki. Pozostałe dzieci przyjmowane są wg kolejności zgłoszeń.

Odpłatność za przedszkole

Nasze przedszkole jest placówką publiczną ze względu na sposób finansowania i rekrutacji dzieci.

Prowadzone przedszkole przez Zgromadzenie Sióstr Imienia Jezus jest placówką realizującą działalność oświatowo-wychowawczą i nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

Fundusze na bieżącą działalność placówki są pozyskiwane z:dotacji z budżetu gminy, oraz z wpłat  rodziców za każdą godzinę ponadprogramową.

Funkcjonowanie przedszkola

Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 - 16.00 zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe przedszkole zapewnia bezpłatne wychowanie przedszkolne w godz. 8.00 - 13.00 

Za każda rozpoczętą dodatkową godzinę rodzice płacą 1 zł 

W przedszkolu obowiązuje dzienna stawka żywieniowa  w wysokości 8,00 zł, która obejmuje zakupy surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.


Aktualności

Dzień świadomości autyzmu
Corocznie, 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Jego głównym celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, który jak uznało ONZ jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych współczesnego świata [...]

2024-04-05

Więcej
Projekt Domu Zakonnego Dostępna Przestrzeń Publiczna
Dom Zakonny w ramach projektu "Dostępna przestrzeń publiczna" otrzymał dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizuje remont wejścia i łazienki do domu zakonnego oraz parkingu i wjazdu od strony ul [...]

2024-04-04

Więcej
Życzenia Wielkanocne
„Poranek wielkanocny wszystko poprzemieniałNie ma więcej cmentarza, grobu i kamienia. Świat stał się samym światłem i wprost w okna świeci-Skacze złotym zajączkiem w dobre ręce dzieci [...]

2024-03-25

Więcej